Kontakt

Kontakta oss för offert, bokning eller information!

Använd gärna formuläret nedan.

Ange antal kvadratmeter, ungefärlig taklutning och övriga uppgifter.

Alternativt är ni välkomna att ringa oss på 

08-410 470 14.

Tryggt och Säkert!

  • All Personal innehar EU Certifikat för arbeten på Höga Höjder!

 

  • Takskottarna är försäkrade genom IF Skadeförsäkring för skador upp till 10 MSEK / Skada

  • Registrarade för F-skatt, moms och arbetsgivare.

  • Fasta Priser! - Inga överraskningar!

Takskottning Stockholm

Takskottning Stockholm

Takskottarna utför riskförebyggande tjänster inom takskottning och borttagning av istappar. Detta innebär att vi skottar bort snö och avlägsnar istappar från tak och fasader för att undvika att de faller ner på fotgängare eller parkerade fordon.

Se alltid till att anlita seriösa företag med certifierad personal, det kan vara skillnad mellan liv och död. 

Vi ställer höga krav på både anställda och utrustning.

All personal är EU certifierade och har genomgått utbildningar hos Sveriges ledande utbildare inom höghöjdsarbete.

Vi använder enbart utrustning från de ledande tillverkarna och har samma leverantörer som bl.a. Nationella Insatsstyrkan, Räddningstjänsten och Alpina fjällräddningen.

Vårt mål är att en olycka aldrig får inträffa pga. bristfällig utbildning eller utrustning.

Fastighetsägarens ansvar

Takets lutning och övriga egenskaper, i kombination med stora temperaturskillnader, skapar på vintern risk för istappar och snöras. Fastighetsägaren ansvarar för bevakning och bedömning av när taken behöver skottas. Fastighetsägaren ansvarar också för att varna för nerfallande snö och is från taket, genom att sätta upp  vspärrningar och varningsskyltar.

Dessa frågor regleras i Ordningslagen (1993:1617) 3 kap, 3 § andra stycket, som säger bl. a.  följande: ”Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar.”